fbpx
  • Oбразование, изкуство и спорт | Education, arts and sports

Италиански език за възрастни

Курс по италиански език с преподавател носител на езика.

„Аз съм Елена Силвестри и съм от Италия, Бари.
Уча тук в София, студентка съм по медицина,  6-та година. Ще стана лекар през януари 2021 г. и бих искала да специализирам като детски онколог.
Обичам децата и животните. Имам две кучета и един кон и те са целият ми живот.”

С удоволствие работя с хора, за които италианския е чужд език и опознаваме езика и културата ни по един забавен и естествен начин. Заповядайте!

Предоставя Ви се възможност да „откриете“ езика, чрез който да можете да общувате. Постигаме това, чрез комбиниране на кинестетични движения, преподаването на когнитивни знания, двигателни умения и слухова обратна връзка, които не само са еднакво застъпени, но и се изпълняват едновременно, чрез ритъм и хумор, за да създадем спомени в тялото (невронни връзки). Полезната, функционална граматика и нови думи се преподават индуктивно. Учим се, чрез автентично потапяне, далеч от учебника и в триизмерен свят, където новите думи и фрази са свързани със сетивата: вкус, докосване, ухание, чуване и виждане. Това е истински опит.

Методът на преподаване в този клас е непринудения подход. Целта е постигане на свободно ниво на разговор.
Има четири принципа, които ще спазваме, за да бъдете успешно изучаването на италиански език:
1. За да се научим правилно да говорим, ще говорим високо на глас.
Важно е да говорим на глас високо и отчетливо, когато изпълняваме упражненията. Това е звукова памет в действие.
2. За да се научим да говорим езика свободно, трябва да мислим на този език. Ще накараме ума си да работи и да мисли за отговора като важна част от овладяването на един нов език.
3. Колкото повече говорим правилен италиански език на глас, толкова по-бързо ще се научим да говорим свободно.
Ще се упражняваме, докато не можем да повторим всяко упражнение гладко. Учим най-добре, когато ушите ни чуват устата ни да говори правилен италиански език.
4. Ще се упражняваме да говорим правилен италиански, за да пестим време за изкореняване на грешно заученото. Повтаряме докато сме перфектни. По-малко, но качествено. Здравата основа е най-важна. Надграждането е лесна задача.

И така:
Нищо не се казва, ако първо не се чуе.
Нищо не се чете, ако първо не се каже и чуе.
Нищо не се пише, преди да се прочете.

По този начин директно започвате да учите езикът, такъв какъвто е, точно както и малкото дете чува майчиния си език от семейството и хората наоколо – нормални изречения, фрази и използването на всички времена – сегашно, минало и бъдеще – едновременно.
Повечето ученици имат най-голямо затруднение при използването на езика за общуване. Чрез игри и разговорипостепенно ще се отпуснете и ще започнете да общувате без да се замисляте. Очакваме Ви!

Hourly Schedule

Сряда

17:30 - 19:00

Четвъртък

17:30 - 19:00