fbpx
  • Oбразование, изкуство и спорт | Education, arts and sports

Италиански за деца

Курс по италиански език с преподавател носител на езика.

Аз съм Елена Силвестри и съм от Италия, Бари.
Уча тук в София, студентка съм по медицина,  6-та година. Ще стана лекар през януари 2021 г. и бих искала да специализирам като детски онколог.
Обичам децата и животните. Имам две кучета и един кон и те са целият ми живот.

С удоволствие работя с деца и ги въвеждам в италианския език и култура по един забавен и естествен начин. Заповядайте!

На децата се предоставя възможност да „открият“ езика, чрез който да могат да общуват. Постигаме това, чрез комбиниране на движения с ритъм и хумор, за да създадем спомени в тялото (невронни връзки). Полезната, функционална граматика и нови думи се преподават индуктивно. Учим се, чрез автентично потапяне, далеч от учебника и в триизмерен свят, където новите думи и фрази са свързани със сетивата: вкус, докосване, ухание, чуване и виждане. Това е истински опит. Учим се естествено чрез кинестетични стимули и реалности.

Курсът предлага възможност за участие и наблюдение на много дейности, които са предназначени да развият меките умения на двадесет и първи век.

Методът на преподаване в този клас е непринудения подход. Целта е постигане на свободно ниво на разговор.
Има четири принципа, които ще спазваме, за да бъдете успешно изучаването на италиански език:
1. За да се научим правилно да говорим, ще говорим високо на глас.
Важно е да говорим на глас високо и отчетливо, когато изпълняваме упражненията. Това е звукова памет в действие.
2. За да се научим да говорим езика свободно, ще да мислим на този език.
Ще накараме ума си да работи и да мисли за отговора като важна част от овладяването на един нов език.
3. Колкото повече говорим правилен италиански език на глас, толкова по-бързо ще се научим да говорим свободно.
Ще се упражняваме, докато не можем да повторим всяко упражнение гладко. Учим най-добре, когато ушите ни чуват устата ни да говори правилен италиански език.
4. Ще се упражняваме да говорим правилен италиански, за да пестим време за изкореняване на грешно заученото. Повтаряме докато сме перфектни. По-малко, но качествено. Здравата основа е най-важна. Надграждането е лесна задача.

И така:
Нищо не се казва, ако първо не се чуе.
Нищо не се чете, ако първо не се каже и чуе.

По този начин децата директно започват да учат езикът, такъв какъвто е, точно както и малкото дете чува майчиния си език от семейството и хората наоколо – нормални изречения, фрази и използването на всички времена – сегашно, минало и бъдеще – едновременно.
Повечето ученици имат най-голямо затруднение при използването на езика за общуване. Чрез песни и игри постепенно ще се отпуснат, без да се замислят.

Hourly Schedule

Сряда

16:00 - 17:00

Четвъртък

16:00 - 17:00