fbpx
 • Oбразование, изкуство и спорт | Education, arts and sports

Шахматна академия

Ден: Вторник от 17:00 – 18:00 ч.
Цена: 12 лв. на занятие или 40 лв. на месец

За записване: https://forms.gle/vjxJB1rRyKewbKjPA
Групата започва при 8 записани участника.

Заниманията по шах протичат в зависимост от групата:

Начинаещи – за ученици, които желаят да се запознаят с правилата в шахмата; движенията на фигурите; мат с тежките фигури – Дама,  2 топа и топ; елементарни матове и логика как най -добре да си развием фигурите.
Напреднали – за ученици, знаещи да играя шахмат и искат да повишат уменията си и да развиват стратегия върху бъдещите действия на противника.

За децата занимаващи се с шахмат от ранна възраст е доказано, че това подобрява паметта, повишава концентрацията, подобрява логическото и абстрактно мислене. Развиват по-добри способности за работа в екип и решаване на проблеми. В училищата където шахматът е предмет задължителен или избираем резултатите на децата по математика, езиците и други дисциплини са по-високи.

Шахматът развива чувство на етика. На възраст между 9 и 12 години, когато моралната независимост започва да се формира у детето, шахматът предлага модел в подходящия момент за придобиването на морални ценности като уважение към опонента, развиване на чувство за справедливост и пр. Браун и Мирин (1981г.) откриват, че упражняването на шахмата не само упражнява личните качества на индивида, но и спомага за преодоляване на групови и поведенчески проблеми. След двугодишно изследване на студенти в програмата NYCHESS в училището Роберто Клементе, тези изследователи регистрират 60% намаляване на инцидентите извън класната стая – в коридори, тоалетни, игрища и т.н.

Шахматът е полезен за развитие на себедисциплината и концентрацията, себевладеене, интелигентност, памет, внимание, логико–математическо мислене, стимулира четивните и словесните умения, стимулира творчеството, посредством търсенето на решения на проблеми, запознаването с изследвания, анализа на различни позиции и развиването на планове. Трудностите, възвикващи в различните позиции, позволяват прилагането на общи принципи, като пътят за разрешаването на тези трудности може да не е само един.

Шахматът развива критично мислене и дух, носи високото естетическо и интелектуално удоволствие, подобряване на емоционалното здраве на практикуващите го и оказваи оказва релаксиращ ефект.

Водещи на занятията:

Гросмайстор Петър Дренчев и Петър Рибаров

Петър Дренчев – гросмайстор, треньор, състезател. В момента работи в детски градини и шахматен клуб Анпасан: http://chessacademybg.com/bg/. Петър израства в школата на „Алехин” под ръководството на треньора Ради Стоянов. Някои от успехите му през годините включват:

 • 1993 год. Петър Дренчев е републикански шампион до 16.
 • 1994 год. е републикански шампион по ускорен шахмат.
 • 1995 год., е шампион по ускорен шах във възрастовата група до 18 години.
 • 1997 година на отборно първенство с отбора на ЦСКА е първи на трета дъска с 5.5 от 7.
 • 2007 г се класира втори на опен в Le Mans, Франция и заема първо място на „Мемориал Бахаров”, София
 • 2010 година заема първо място на „Мемориал Венка Асенова”, и „Втори Мемориал Бобоцов”, София
 • 2012 година се класира на 1 място на опен Сливница, на „Мемориал Кесаровски”, и на опен Шабла,
  на РОП с отбора на „Локомотив Пловдив”
 • 2013 година секласира на 1 място на опен Тетевен, на опен Сливница,  „Мемориал Найден Войнов”.
 • 2014 годинасе класира на  1 място на „Мемориал Андонов”,  РОП с отбора на „Арбитус” Разград
  и „Мемориал Найден Войнов”.

Петър Рибаров е завършил НСА специалност шахмат и от няколко години работи в няколко софийски училища и детски градини.

 

Правила за игра:
Шахматът се играе върху квадратна дъска, която е разделена на 64 (8×8) квадратчета. Условно цветът на 32 от тези квадратчета е бял, а на другите 32 – черен. Цветовете на полетата се редуват, като се изисква първото поле отляво на първия ред от страната на всеки играч да е черно. Всеки играч разполага в началото с 16 фигури: 8 пешки, 2 топа (или тура), 2 коня, 2 офицера, 1 дама (или популярно царица) и 1 цар. Целта на играта е да се създаде такава ситуация, при която е пленен царят на противника. Това се нарича мат или матиране. За да се постигне това, фигурите извършват движения по дъската, наречени ходове, съблюдавайки правилата за движение на фигурите. Първи на ход са винаги белите, а след тях черните. Когато фигура от един цвят може да се премести на дадено поле, но то е заето от противникова фигура, се извършва „вземане“. При това действие фигурата, която е била първоначално на полето, се премахва от дъската, а другата се поставя на нейно място. Вземат се само фигури на противника. За документиране на партия се използва шахматната нотация.

Ходове:
Всяка шахматна фигура има собствен модел на движение. Царят се движи само на съседно поле (изключение прави рокадата); дамата – по права линия и диагонал; топът (турът) – по права линия; офицерът – по диагонал; конят – във вид на буквата Г във всички посоки. Х-овете показват полетата, където фигурата може да бъде преместена, ако няма други фигури на Х полетата между изходната позиция на фигурата и крайната ѝ позиция (с изключение на коня, който може да прескача фигури). Ако има противникова фигура на крайната позиция, тогава местената фигура може да вземе фигурата на противника. Единственото изключение се отнася за пешката. Тя се мести само напред по права линия по 1 поле.

Рокада:
Веднъж на всяка игра всеки цар има правото да извърши специален ход, известен като рокада. Рокадата се състои от преместване на царя с две полета към топа, и после поставянето на топа веднага на прескоченото от царя поле. Рокадата е възможна само ако следните условия са изпълнени:

 • Никоя от фигурите, участващи в рокадата, да не е местена преди по време на партията;
  не трябва да има фигури между царя и топа;
 • Царят не трябва да бъде под шах, нито да преминава през полета, които са под атака на противникови фигури.
 • Рокадата е невъзможна и когато тя ще постави царя под шах. Царят и топът трябва да са на един и същ хоризонтал (с изключение на рокадата с произведена пешка).

Ан пасан:
Когато пешката се премести две полета напред и има противникова пешка на съседно поле до нейната крайна дестинация, тогава противниковата пешка може да вземе вашата и да се премести на полето зад крайната позиция на вашата, но единствено при следващия ход. Например, ако черната пешка се премести две полета напред, тогава някоя от белите пешки може да я вземе „ан пасан“ и да се постави на полето.

Произвеждане (шахмат):
Когато пешка достигне последния (осмия) хоризонтал на шахматната дъска, тя може да бъде заменена след избор на играча за дама, топ, офицер или кон от същия цвят. Почти винаги играчите избират да заменят пешката с дама, защото дамата е най-силната фигура, но в някои специални случаи се избира друга фигура – например кон, защото конят може да даде шах по начин по който дамата не може. Когато се избира топ или офицер, това е за да се избегне пат на противниковия цар, защото в тези случаи дамата е твърде мощна и отнема всичките му налични полета. Замяна на пешката с по-слаба от дамата фигура се нарича подпромоция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *