fbpx
  • Oбразование, изкуство и спорт | Education, arts and sports

Балет за деца

Дни: Четвъртък и Петък от 14:15 – 15:15 ч.
Цена: 10 лв./60 лв. на месец
За записване: https://forms.gle/RcxpRen1cXwLKZCB9

Балетното изкуство ще даде на детето ви основни познания свързани с танца, музиката и сценичното поведение. Това са знания, които подпомагат изграждането на неговото самочувствие и свободно общуване. Балетът формира и подпомага усвояването на правилна стойка, правилно дишане и координация на движенията и е ефективен метод за придобиване на здравословни навици, дисциплина и стремеж към красивото.

Обучението по балет формира начални познания по танцово изкуство и музика. Децата се запознават с класически музикални произведения, които развиват техния музикален вкус.

С обучението по балет, вие давате възможност на подрастващите да се запознаят с особен вид сценично претворяване на известни произведения и да разширят своя диапазон и въображение. Това ще бъде от полза както за общата култура на детето, така и за неговите познавателни умения в училище. Със сигурност могат да бъдат посочени още ползи от обучението по балет и въпреки че днес сме свикнали да ориентираме децата си към модерни танци или футбол, това изкуство е една чудесна алтернатива за тези, които не искат да следват стандарта.

Произходът на думата „балет“ идва от латинските думи „ballo“ и „ballare“, които означават танцувам, а историята на класическия балет датира още от времето на Ренесанса. През 1661 година Луи ХІV създава Кралска танцова академия, която е трябвало да създаде стандарти в танцовото изкуство.
Въпреки няколко изключения и вариации, и днес основните правила и речник на движенията на класическия балет са еднакви по целия свят.

Балетът и особено класическият, днес акцентират основно върху методите, изпълнението и прецизността на движенията. Техниките от класическия балет са важна база за много други стилове танци, включително модерния балет и съвременния танц.